27/03/2013

Một số giống lúa triển vọng ở Sóc Trăng năm 2013


CÂY LƯƠNG THỰC. Sóc Trăng là vùng lúa hàng hóa có năng suất và chất lượng cao nhất nước với diện tích đất lúa gieo trồng năm 2012 đạt 365.000 ha, năng suất bình quân 6,15 tấn/ha, sản lượng 2.250.000 tấn lúa/năm (Sở Nông nghiệp & PTNT Sóc Trăng). Tại Trại Giống Cây Trồng Long Phú Sóc Trăng hiện đang triển khai việc nhập nội, đánh giá, tuyển chọn các bộ giống lúa cao sản, đặc sản chất lượng cao phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Dưới đây là danh sách của một số giống lúa triển vọng ở Sóc Trăng năm 2013. Đợt Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông xuân 2012-2013 tại Trại Giống Cây Trồng Long Phú ngày 1 tháng 3 năm 2013 với khoảng 520 nông dân, cán bộ của Viện, Trường và các tỉnh tham gia đã bình chọn các giống OM3673, OM8017 và OM6976 là triển vọng nhất (Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp &PTNT Bùi Bá Bổng cùng ông Hồ Quang Cua tác giả các giống lúa ST5, ST20 chất lượng cao trên đồng ruộng Sóc Trăng, ảnh tư liệu HK)


OM3673: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày. Chiều cao: 90-95 cm. Nhảy chồi khá mạnh, dạng hình gọn, cứng cây, trổ tập trung, nhiều bông, hạt đóng dày, tỉ lệ hạt chắc cao. Chống chịu rầy nâu và bệnh vàng lùn khá, hơi kháng bệnh cháy lá. Trọng lượng 1000 hạt khoảng 27-29g. Gạo dài, đẹp, trong, ít bạc bụng, mềm cơm, thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.OM8017: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày. Chiều cao: 100-105cm. Nở buội mạnh, dạng hình thẳng, cứng cây, bông chùm, hạt đóng dày, nhiều nhánh gié, tỉ lệ hạt chắc cao, chống chịu rầy nâu và bệnh vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn và thối cổ bông trung bình. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông, trọng lượng 1000 hạt khoảng 25-27 g. Gạo dài, trong, mềm cơm, thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.OM6976: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày. Chiều cao: 95-100 cm. Nở bụi khá, dạng hình đẹp, cứng rạ, trổ nhanh, bông to chùm, bông dài, đóng hạt dày, nhiều nhánh gié, tỉ lệ chắc cao, chống chịu rầy nâu và vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn và thối cổ bông trung bình. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông. Trọng lượng 1000 hạt trung bình 26-28g, gạo đẹp, trong, mềm cơm, ít bạc bụng. Năng suất cao và ổn định. Chịu mặn khá. Thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.

Bảy giống lúa triển vọng khác là OM108-5, OM10424-1, OM6976-41, OM108-200, OM10015, OM5451, MTL762.OM108-5: Thời gian sinh trưởng: 90-95 ngày. Chiều cao: 100-105 cm. Nở bụi mạnh, dạng hình hơi cao thấp, cứng cây, trổ nhanh, bông to, hạt đóng rất dày, tỉ lệ chắc cao. Chống chịu rầy nâu và vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn khá. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông. Trọng lượng 1000 hạt khá 27-29g, gạo đẹp, trong, mềm cơm, ít bạc bụng, thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.OM10424: chắc cao, vỏ trấu mỏng, gạo dài đẹp, trong, tỉ lệ bạc bụng thấp. Khả năng chống chịu rầy nâu và bệnh vàng lùn trung bình, kháng bệnh đạo ôn trung bình. Trọng lượng 1000 hạt khoảng 25-27g. Thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 6-8 tấn/ha.OM6976-41: Thời gian sinh trưởng: 95-100 ngày. Chiều cao: 95-100 cm. Nở bụi khá, dạng hình đẹp, cứng cây, trổ tập trung, bông to, dài, hạt đóng dày, nhiều nhánh gié, tỉ lệ chắc cao, chống chịu rầy nâu và vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn và thối cổ bông trung bình. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông. Trọng lượng 1000 hạt trung bình 26-28g, gạo dài, trong, mềm cơm, ít bạc bụng, thích hợp các vụ trong năm. Chịu mặn khá. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.OM108-200: Thời gian sinh trưởng: 94-97 ngày. Chiều cao: 100-105cm. Nở bụi rất mạnh, dạng hình thẳng, cứng cây, bông chùm to, hạt đóng dày, trổ nhanh, tỉ lệ hạt chắc cao, chống chịu rầy nâu và bệnh vàng lùn khá, kháng bệnh đạo ôn và thối cổ bông khá. Nên bón phân rước hạt để tăng tỷ lệ hạt chắc/bông. Gạo trong, mềm cơm, trọng lượng 1000 hạt khoảng 25-27 g, thích hợp các vụ trong năm. Tiềm năng năng suất 7-9 tấn/ha.

Nguồn giống Siêu Lúa Xanh (Green Super Rice), đặc sản thơm, cao sản ngắn ngày, các giống lúa chịu mặn, các bộ giống cho vùng khó khăn đang được tiếp tục đánh giá.Tin và bài

ThS. Nguyễn Thị Bắp, ThS.Nguyễn Thành Phước
KS. Từ Văn Dững, KS. Ngô Thanh Cường


Video tuyển chọn


Hát về cây lúa hôm nay


Con đường lúa gạo Lương Định Của
Thương tiếc TS. Phạm Trung Nghĩa nhà khoa học xanh Viện Lúa
Địa chỉ xanh giống lúa chịu mặn, hạn

Trở về trang chính

CÂY LƯƠNG THỰC
DẠY VÀ HỌC ĐHNL HCM
Dạy và học blogtiengViet
FOODCROPS.VN
FOOD CROPS NEWS

Không có nhận xét nào:

Lưu trữ

Dạy và học trực tuyến cây lúaCÂY LƯƠNG THỰC. Mời các bạn tham gia lớp học trực tuyến Ngân hàng kiến thức trồng lúa (Vietnamese Rice Knowledge Bank) Trang tin điện tử về cây lúa của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Để tiết kiệm thời gian cho người học, chúng tôi đã tích hợp vào những trang FOOD CROPS, FOODCROPS.VN (Mời bạn bấm vào đây hoặc vào đây để đọc)

CÂY LÚA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TÍN CHỈ
(Biên soạn : TS. Hoàng Kim, 5 bài 1 tín chỉ )

I. Vị trí kinh tế của cây lúa
1.1 Vai trò của lúa gạo trên thế giới và Việt Nam
1.2 Thành phần dinh dưỡng và giá trị kinh tế của lúa gạo
1.3 Phân loại, nguồn gốc,vùng phân bố, lịch sử phát triển
1.4 Sản xuất, tiêu thụ lúa gạo trên thế giới và Việt Nam

II. Sinh học cây lúa
2.1 Đặc điểm thực vật học của cây lúa
(rễ, thân, lá, hoa, bông, hạt)
2.2 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa
(nẩy mầm,/ mạ, đẻ nhánh, phát triển đốt thân, /
làm đòng, trổ bông, /làm hạt)
2.3 Đặc điểm sinh lý của ruộng lúa năng suất cao
2.3.1 Năng suất tối đa và dạng hình cây lúa lý tưởng
2.3.2 Quang hợp hô hấp, chế độ nước và mật độ trồng
2.3.3 Nhu cầu và dinh dưỡng khoáng của cây lúa
2.3.4.Những thiệt hại trên ruộng lúa nhiệt đới

III Khí hậu và đất lúa
3.1 Khí hậu: Ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa, nguồn nước
3.2. Đất lúa Việt Nam vùng phân bố và tính chất đất cơ bản
3.3 Những vùng trồng lúa và các vụ lúa chính ở Việt Nam
3.4 Quản lý dinh dưỡng cho lúa theo vùng đặc thù
3.5 Biểu hiện cây lúa thiếu chất dinh dưỡng và bị ngộ độc

IV Giống lúa và công nghệ sản xuất giống
4.1 Các giống lúa tốt phổ biến ở Việt Nam
4.2. Đặc điểm sinh lý và di truyền của cây lúa
4.3 Tiêu chuẩn ngành về khảo nghiệm DUS và VCU giống lúa
4.4 Quy trình công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai

V. Kỹ thuật canh tác lúa
5.1 Mười biện pháp kỹ thuật chủ yếu canh tác lúa
5.2 Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa thuần
5.3 Quy trình kỹ thuật nhân dòng bố mẹ lúa lai.
5.4 Việt GAP lúa khái niệm, ý nghĩa và quy trình

Xem tiếp tại http://fooccrops.vn/

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA
(Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuất)

Cây lúa và sự phát triển
1. Tổng quan về cây lúa
2. Các thời kỳ và giai đoạn phát triển của cây lúa
3. Sự khác nhau giữa các giai đoạn phát triển của cây lúa
4. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa
5. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: Thời kỳ mạ
6. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: Thời kỳ đẻ nhánh
7. Thời kỳ sinh trưởng sinh thực của cây lúa
8. Thời kỳ chín

Hạt giống
9. Hạt giống lúa
10. Các bộ phận của hạt giống lúa
11. Quá trình nảy mầm
12. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Nước
13. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Không khí
14. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Nhiệt độ
15. Vì sao phải ủ hạt giống
16. Vì sao phải chọn hạt giống tốt

Sự phát triển của cây mạ
17. Nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho sự phát triển của cây mạ
18. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: độ sâu của nước
19. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: lượng nước
20. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: nhiệt độ
21. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: cường độ ánh sáng
22. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: những chất dinh dưỡng dễ sử dụng
23. Cây mạ tốt có chiều cao cây phát triển đồng đều
24. Cây mạ tốt có bẹ lá ngắn
25. Cây mạ tốt phải không có sâu bệnh
26. Cây mạ tốt phải có nhiều rễ và khối lượng lớn

Cấy lúa
27. Vì sao phải cấy
28. Cấy bao nhiêu dảnh mạ trên một khóm
29. Vì sao phải cấy ở độ sâu thích hợp
30. Xén bớt lá mạ trước khi cấy nên hay không nên

Các bộ phận của cây lúa
31. Lá lúa
32. Thân lúa và sự tạo lóng
33. Rễ lúa
34. Nhánh lúa
35. Những yếu tố ảnh hưởng đến đẻ nhánh
36. Hoa lúa và sự thụ phấn, thụ tinh
37. Bông lúa và các giai đoạn hình thành hạt

Phân bón
38. Phân bón và bón phân cho cây lúa
39. Nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa và vai trò của phân bón
40. Phân bón hữu cơ
41. Phân bón vô cơ
42. Phân đạm và hiệu suất phân đạm
43. Phân đạm và mùa vụ
44. Phân đạm và cách sử dụng để tăng hiệu quả
45. Phân đạm và cách bón đạm để tăng hiệu quả
46. Phân lân và hiệu suất phân lân
47. Phân kali và hiệu suất phân kali

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa
48. Nước và đời sống cây lúa
49. Nhiệt độ và đời sống cây lúa
50. Ánh sáng và đời sống cây lúa
51. Các giai đoạn phát triển và yếu tố cấu thành năng suất

Côn trùng hại lúa
52. Sâu đục thân lúa 2 chấm
53. Sâu đục thân 5 vạch đầu nâu
53 Sâu đục thân 5 vạch đầu đen
55. Sâu đục thân bướm cú mèo
56. Sâu cuốn lá nhỏ
57. Sâu cuốn lá lớn
58. Sâu gai
59. Rầy nâu
60. Rầy lưng trắng
61. Sâu cắn gié
62. Sâu năn
63. Sâu phao
64. Châu chấu
65. Bọ trĩ
66. Bọ xít dài
67. Bọ xít xanh
68. Bọ xít đen

Bệnh hại lúa
69. Bệnh đạo ôn
70. Bệnh khô vằn
71. Bệnh hoa cúc
72. Bệnh vàng lụi
73. Bệnh vàng lún và lùn xoắn lá
74. Bệnh bạc lá
75. Bệnh lúa von
76. Bệnh thối bẹ
77. Bệnh đốm nâu
78. Bệnh cháy bìa lá
79. Bệnh lem lép hạt