Lưu trữ

29/10/12

Địa chỉ xanh trồng mì cao sản KM419 ở Đắk Lắk

 CÂY LƯƠNG THỰC  Trong số những  giống mì triển vọng tại Việt Nam thì KM419 là giống  mì cao sản ngắn ngày triển vọng nhất đươc các địa phương nhân nhanh trong sản xuất. Dưới đây là địa chỉ xanh  giống mì KM419 tại một số nông hộ nghèo vùng xa ở  huyện Krông Bông và huyên Eakar tỉnh Đắk Lắk.
Không có nhận xét nào:

Người theo dõi