Lưu trữ

27/01/2015

Sắn Phú Yên giống sắn mới và kỹ thuật thâm canhCÁC GIỐNG SẮN MỚI NĂNG SUẤT CAO VÀ KỸ THUẬT
THÂM CANH RÃI VỤ SẮN THÍCH HỢP TẠI PHÚ YÊN 
   Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Minh Hiếu
   Hoàng Kim, Nguyễn Trọng Tùng và tập thể

TÓM TẮT

Năm giống sắn mới năng suất cao, triển vọng ở Phú Yên KM419, KM444, KM440, KM397. KM414 đạt năng suất sắn củ tươi và năng suất tinh bột vượt 18-40% so với giống sắn KM94 (Hình 1). Tại ruộng trình diễn ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh ở thời điểm thu hoạch 7 tháng sau trồng, những giống sắn mới này đều đạt năng suất vượt trên 40 tấn/ ha (bình quân 3,5 – 5,0 kg/ gốc) cao hơn so với KM94 và KM98-5.

Mười biện pháp kỹ thuật thâm canh rãi vụ sắn
1) Sử dụng giống sắn tốt đạt năng suất sắn lát khô và năng suất bột cao;
2) Hom giống sắn tốt, sạch bệnh, bảo quản hom tốt, chặt hom 15-18 cm, trồng đúng cách;
3) Trồng đúng khung thời vụ tốt nhất của địa phương để hom giống nảy mầm tốt; rãi vụ sắn bằng cách: xác định bộ giống sắn phù hợp; chọn thời vụ trồng và xác định thời điểm thu hoạch hợp lý (6, 7, 8, 9, 10, 11 … 18 tháng sau trồng) đạt năng suất và lợi nhuận cao.
4) Sắn nên trồng đất bằng ít dốc, dinh dưỡng tốt, canh tác sắn theo đường đồng mức có băng chống xói mòn và áp dụng các giải pháp trồng sắn trên đất dốc (có sách hướng dẫn)
5) Khoảng cách trồng sắn KM419 là 1,0m x 0,70m tương ứng mật độ 14.000 gốc/ ha;
6) Trồng xen hai hàng đậu phộng (hoặc đậu xanh, đậu cowpea) giữa hàng sắn;
7) Bón phân 100 kg N + 80 kg P2O5+ 120 kg K2O + 1.000 kg phân hữu cơ VS /ha
    (hoặc 6- 10 tấn phân chuồng), bón đúng quy trình, lót đủ, thúc 1 sớm, thúc 2 đủ kali.
8) Chăm sóc làm cỏ sớm và kịp thời, ít nhất ba lần (trong 2 tháng đầu), giữ sạch cỏ;
9)  Quản lý tốt sâu bệnh hại (đặc biệt là rệp sáp hồng và bệnh chồi rồng);
10) Thu hoạch, chế biến, kinh doanh khép kín, đạt lợi nhuận cao và bảo vệ môi trường. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tỉnh Phú Yên có lúa, mía, sắn là ba cây trồng chính. Năm 2013, diện tích sắn Phú Yên đạt 22,30 nghìn ha, sản lượng 379,90 nghìn tấn  (Tổng cục Thống kê 2014). Cây sắn là sự lựa chọn của các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vì lợi thế chịu được đất nghèo, dễ trồng, ít chăm sóc, chi phí thấp, dễ thu hoạch, dễ chế biến.  Sắn Phú Yên được trồng tập trung tại huyện Sông Hinh và huyện Đồng Xuân, với diện tích sắn năm 2013 là 9.987 ha và 4.300 ha, sản lượng tương ứng 194.746,5 tấn 83.850 tấn, chiếm 65% diện tích và 62% sản lượng sắn của toàn tỉnh. Tại hai huyện này, tỉnh đã có hai nhà máy sản xuất tinh bột sắn với tổng công suất 270 tấn nguyên liệu /ngày (Công ty cổ phần Tinh bột sắn FOCOCEV có công suất 150 tấn nguyên liệu/ngày; Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân có công suất 120 tấn nguyên liệu/ ngày). Ngoài ra, tỉnh còn có 60 cơ sở chế biến tinh bột sắn thủ công với công suất 0,5 – 1,0 tấn/ngày/cơ sở, chủ yếu ở huyện Tây Hòa và thị xã Sông Cầu. Việc ứng dụng giống sắn mới và áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiến bộ, bền vững kèm theo là yêu cầu cấp thiết của sản xuất.
Sản xuất sắn tại huyện Sông Hinh tăng mạnh những năm gần đây. Năm 2013, tổng diện tích sắn toàn huyện là 9.987 ha, năng suất sắn củ tươi là 20 tấn/ha, sản lượng sắn là 199.740 tấn. Năm 2014, thiên tai hạn hán nên tổng diện tích sắn toàn huyện là 8.822 ha, năng suất sắn củ tươi đầu vụ là 14,9 tấn/ha, sản lượng sắn ước đạt 131.448 tấn. Toàn huyện Sông Hinh có 07 nhóm đất, trong đó có ba nhóm đất chính là đất đỏ vàng (66,7%), đất xám (16,1%) và đất mùn trên núi (6,9%) chiếm 89,7% tổng diện tích tự nhiên, các nhóm đất còn lại có diện tích ít. Cây sắn được trồng nhiều nhất ở các xã Đức Bình Đông; Sơn Giang; EaLy; thị trấn Hai Riêng... chủ yếu trên đất đỏ vàng. Giống sắn sử dụng chủ yếu là 3 giống KM98-5, KM140KM94. Cây sắn sau khi thu hoạch lựa chọn những cây không bị sâu bệnh để làm giống; hom chặt dài 15 – 20 cm. Thời vụ trồng chủ yếu vào cuối mùa mưa. Đất trồng chủ yếu là đất đồi núi có độ dốc cao. Đất được cày bằng máy, sau đó bừa để làm sạch cỏ dại. Rạch hàng để đặt hom. Khoảng cách trồng phổ biến là 1m x 0,8m, trồng sắn theo cách cuốc hốc. Phân bón cho cây sắn ở Sông Hinh ít được sử dụng, nhất là đồng bào thiểu số. Làm cỏ 2 lần kết hợp vun luống vào 2 thời kỳ bón phân.  Thu hoạch sắn khoảng 7 - 12 tháng sau trồng tùy thời vụ trồng và thời điểm thu hoạch. Chủ yếu dùng sức người trong khâu thu hoạch. Những năm gần đây tình trạng nông dân ở Sông Hinh ồ ạt chuyển đổi các loại cây trồng sang trồng sắn do giá sắn cao, cây sắn  đầu tư ít và hiệu quả cao, dẫn đến nạn phá rừng trồng sắn trên đất dốc nhiều và nguy cơ phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu mía. Mặt khác dân trồng sắn quảng canh ít đầu tư hoặc đầu tư không đúng mức, không áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp nên đất sắn nguy cơ bị suy kiệt và xói mòn nghiêm trọng. Đề tài Nghiên cu tuyn chn ging sn ngn ngày và k thut thâm canh rãi v nhm phc v cho vic phát trin cây sn bn vng tnh Phú Yên” thực hiện tại hai huyện Sông Hinh và Đồng Xuân là rất cấp thiết. Hội thảo đầu bờ “Giới thiệu các giống sắn mới và kỹ thuật canh tác”nhằm thông tin về các giống sắn mới và quy trình kỹ thuật thâm canh rãi vụ sắn thích hợp tại địa phương, tóm tắt kết quả đề tài sắn Phú Yên và kế hoạch thực hiện năm 2015.  

1. NHỮNG GIỐNG SẮN MỚI NĂNG SUẤT CAO VÀ KỸ THUẬT THÂM CANH RÃI VỤ SẮN THÍCH HỢP TẠI TỈNH PHÚ YÊN
Năm giống sắn mới năng suất cao triển vọng tại tỉnh Phú Yên là KM419, KM444, KM440, KM397, KM414 đạt năng suất sắn củ tươi và năng suất tinh bột vượt 18-40% so với giống sắn KM94. Tại ruộng trình diễn ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh tại thời điểm thu hoạch định kỳ 7 tháng sau trồng, những giống sắn mới này đều đạt năng suất vượt trên 40 tấn/ ha (bình quân 3,5 – 5,0 kg/ gốc).

Giống sắn KM419 (SVN5)
Nguồn gốc: Giống sắn KM 419 được chọn tạo từ tổ hợp lai BKA900 x KM 98-5 (Hoàng Kim, Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Bạch Mai, Hoàng Long, Nguyễn Phương, Nguyễn Minh Cường, Đào Trọng Tuấn, Nguyễn Thị Lệ Dung, Trần Công Khanh, Nguyễn Thị Cách, Nguyễn Trọng Hiển, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Văn Bộ, Lê Huy Hàm, Hernan Ceballos, Manabu Ishitani 2014).


Đặc điểm giống: thời gian sinh trưởng 7-10 tháng, năng suất củ tươi 34,9-54,9 tấn / ha (vượt 27,7- 29.6% so với KM94), hàm lượng tinh bột 27,8 - 30,7%, năng suất tinh bột 10,1 -15,8 tấn /ha, năng suất sắn lát khô 15,6-21,6 tấn/ha (so với KM94 hàm lượng tinh bột 25,0- 28,4 %, năng suất tinh bột 6,4-9,5 tấn/ ha, năng suất sắn lát khô 6,4-9,5 tấn/ha). Giống sắn KM419 có chiều cây cao vừa phải, thân thẳng, tán gọn, nhặt mắt, lá xanh đậm, ngọn xanh, cọng phớt đỏ, dạng củ đồng đều, thịt củ màu trắng, rất thích hợp với chế biến và thị trường, nhiễm nhẹ đến trung bình bệnh cháy lá.
Từ phải qua trái: Giống sắn KM419 (phải) và KM140 (trái), tiến sĩ Ngô Quang Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, tiến sĩ Hoàng Kim, tiến sĩ Clair Hershey Trưởng chương trình sắn CIAT, tiến sĩ Tin Maung Aye, nhà khoa học đất và nông học sắn CIAT châu Á hình trên; ông Nguyễn Thành, phó Giám đốc trung tâm Khuyến nông khuyến ngư Phú Yên đang đánh giá giống sắn KM419, hình dưới.
 
Giống sắn KM419 đã được khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất và phát triển rộng tại Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Phú Yên,… được nông dân các địa phương ưa chuộng và phát triển nhanh trong sản xuất với tên gọi sắn giống cao sản siêu bột Nông Lâm. Đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh, KM419 là giống sắn chủ lực được trồng trên 50% diện tích sắn của toàn tỉnh mang lại bội thu năng suất và hiệu quả cao về kinh tế xã hội.

 

(Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tùng giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT Phú Yên, thứ ba phải qua, cùng đoàn đánh giá giống sắn tại sông Hinh, ảnh NTTM).
 Giống sắn KM419 được Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, cùng với các Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Phú Yên đề nghị công nhận giống, định hướng ưu tiên sử dụng cho vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Duyên hải Bắc Trung Bộ và vùng trung du miền núi phía Bắc. Giống KM419 đã được Hội đồng giống Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống  năm 2014.


Giống sắn KM444 (HL2004-28 = SVN7)
           Nguồn gốc: Giống sắn KM444 còn có các tên khác là HL2004-28 (SVN7) do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cây có củ, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh chọn tạo và giới thiệu. (Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim Diệu, Nguyễn Trọng Hiễn, Nguyễn Thị Cách, Hoàng Kim 2014).
Giống sắn HL2004-28 được tuyển chọn ban đầu từ dòng số 28 của tổng số 2152 hạt sắn thu năm 2004 từ cây mẹ của giống sắn KM444 (Hình 2) là con lai chọn lọc của tổ hợp lai  (GM444-2 x GM444-2) x XVP do nhóm nghiên cứu sắn Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hố Chí Minh và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam lai hữu tính năm 2003.Hình 2: Sắn Việt Nam, sơ đồ phả hệ những giống sắn đã được công nhận và phổ biến

Đặc điểm giống: Giống sắn HL2004-28 (= SVN7 = KM444-2) có gốc thân hơi cong, phân cành cao. Lá màu xanh đậm, ngọn xanh nhạt. Dạng củ đẹp, thịt củ màu trắng. Đặc điểm nổi bật của giống KM444 là rất ít nhiễm sâu bệnh. Năng suất củ tươi đạt 37,5 – 48,3 tấn/ha. Hàm lượng bột đạt 28,3- 29,2%.
Giống sắn SVN7 (HL2004-28) được chọn dòng từ hạt giống sắn cây mẹ KM444. Giống sắn SVN7 (HL2004-28) đã được Hội đồng giống Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống tạm thời năm 2014.

Tại vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, giống sắn  KM444 (= SVN7 = HL2004-28) được khảo nghiệm tác giả, tiếp tục tạo dòng (hình quả KM444- 2) .   

 Giống sắn KM 440

            Nguồn gốc: KM440 có tên khác là SVN4, được tạo dòng phả hệ từ KM228 là giống sắn đột biến chọn lọc của 4000 hạt giống sắn KM94 đã qua chiếu xạ bằng nguồn Coban 60 trên hạt sắn khô do nhóm nghiên cứu sắn Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hố Chí Minh và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam tạo chọn và khảo nghiệm.


Đặc điểm giống sắn KM440:

+ Thân xanh, thẳng, ngọn xanh, cây cao vừa phải, không phân nhánh.

+ Năng suất củ tươi:     35,4 – 48,5 tấn/ha.

+ Tỷ lệ chất khô:          37,9 – 41,7%.

+ Hàm lượng tinh bột: 27,2- 29,3%.

+ Năng suất bột :            9,5 -10,0 tấn/ha

+ Chỉ số thu hoạch:      56 -63 %.
+ Thời gian thu hoạch:   8-10 tháng.
+ Nhiễm nhẹ bệnh cháy lá.
+ Thời gian giữ bột sớm hơn KM94

Giống sắn KM397 

          

 Nguồn gốc: KM397 là con lai của tổ hợp lai SM937-26 x BKA900 do nhóm nghiên cứu sắn Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hố Chí Minh (NLU) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS) chon tạo và khảo nghiệm năm 2003 (Hoàng Kim và ctv 2009). Giống SM937-6 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống năm 1995 (Trần Ngọc Quyền và ctv, 1995). BKA900 là giống sắn ưu tú nhập nội từ Braxil có ưu điểm năng suất củ tươi rất cao nhưng chất lượng cây giống không thật tốt, khó giữ giống cho vụ sau. KM397 kết hợp được nhiều đặc tính quý của hai giống cha mẹ SM937-26 và BKA900.


Đặc điểm giống: KM397 có thân nâu tím, thẳng, nhặt mắt, không phân nhánh; lá xanh thẫm, ngọn xanh, củ đồng đều, dạng củ đẹp, thịt củ màu trắng, thích hợp xắt lát phơi khô và làm bột. Thời gian thu hoạch 8-10 tháng sau trồng, năng suất củ tươi 33,0 - 54,0 tấn/ha, hàm lượng tinh bột 27,5 – 29,6%, tỷ lệ sắn lát khô 42,5 - 44,3%, năng suất tinh bột 9,2- 13,5 tấn/ha, năng suất sắn lát khô 13,8 - 17,6 tấn/ ha. chỉ số thu hoạch 60 - 63,0%. Giống sắn KM397 chịu khô hạn tốt, rất ít nhiễm sâu bệnh, thời gian giữ bột tương đương KM94.

Giống sắn KM414

 
          Nguồn gốc: KM414 (dân gọi là Sắn Lá Tre cực ngắn ngày). Giống do nhóm nghiên cứu sắn Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (NLU) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS) chon tạo và khảo nghiệm năm 2003 (Hoàng Kim và ctv 2009). Giống SC205 là Sắn Lá Tre cọng đỏ năng suất cao, nguồn gốc Trung Quốc. Giống KM325 (=SVN3) là Sắn Lá Tre xanh năng suất cao ngắn ngày, nguồn gốc Việt Nam (hình dưới)
     

       SC205 và  SC5 Nguồn gốc Trung Quốc  phân biệt với SVN3 (KM325) Sắn Lá Tre cọng đỏ
              Đặc điểm giống:
             Giống sắn KM414 có thân màu nâu xám, nhặt mắt, ít phân nhánh, lá xanh đậm, xẻ thùy sâu, ngọn xanh, thịt củ màu trắng hơi vàng nhạt, củ to, thích hợp thu hoạch sớm và bán sắn lát khô. Năng suất củ tươi đạt 43,5 đến 54,6 tấn/ha; hàm lượng bột đạt 25,6 đến 27,9%.
             
                                     
Mười biện pháp kỹ thuật thâm canh rãi vụ sắn

1) Sử dụng giống sắn tốt đạt năng suất sắn lát khô và năng suất bột cao;
2) Hom giống sắn tốt, sạch bệnh, bảo quản hom, chặt và trống đúng cách;
3) Trồng đúng khung thời vụ tốt nhất của địa phương để hom giống nảy mầm tốt; rãi vụ sắn bằng cách: xác định bộ giống sắn phù hợp; rãi thời vụ trồng và xác định thời điểm thu hoạch hợp lý (6, 7, 8, 9, 10, 11 … 18 tháng sau trồng) để đạt năng suất và lợi nhuận cao.
4) Sắn trồng đất bằng, ít dốc, dinh dưỡng tốt, làm đất trồng theo đường đồng mức
    và áp dụng các giải pháp hiệu quả chống xói mòn trên đất dốc (có sách hướng dẫn)
5) Khoảng cách trồng sắn 1,0 x 0,70 tương ứng mật độ 14.000 gốc/ ha,
6) Trồng xen hai hàng đậu phộng (hoặc đậu xanh, đậu cowpea) giữa hàng sắn (nếu thuận)
7) Bón phân 100 kg N + 80 kg P2O5+ 120 kg K2O + 1.000 kg phân hữu cơ VS /ha
    (hoặc 10 tấn phân chuồng), bón đúng quy trình: lót đủ, thúc 1 sớm, thúc 2 đủ kali.
8) Chăm sóc làm cỏ sớm và kịp thời, ít nhất ba lần (trong 2 tháng đầu) và giữ sạch cỏ;
9)  Quản lý tốt sâu bệnh hại (đặc biệt là rệp sáp hồng và bệnh chồi rồng)
10) Thu hoạch, chế biến, kinh doanh khép kín. 

Sau bảy tháng thu hoạch những giống sắn mới này đều đạt trên 40 tấn/ ha (ảnh La Hai, báo NNVN)

Sau 7 tháng thu hoạch, những giống sắn mới này đều đạt năng suất trên 40 tấn/ha.... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/gioi-thieu-5-giong-san-post138064.html | NongNghiep.vgiống sắn mới (ảnh Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Xem thêm
:
VTV Phú Yên. Thời sự 11h30 (23/1/2015)
Nông nghiệp Việt Nam. Giới thiệu 5 giống sắn mới


VTV Cần Thơ . Giới thiệu 5 giống sắn mới...
Phú Yên online: Chuyển giao 5 giống sắn mới cho nông dân sản xuất
TTNCKH Nông Vận: Phú Yên Chuyển giao 5 giống sắn mới cho nông dân sản xuất
Mười kỹ thuật thâm canh sắn 


27 nhận xét:

Unknown nói...

Hãy thu giãn cùng tien len mien bac hay thả ga với Game Tien len mien nam và tr? thành vua bài v?i Binh xap xam.

Unknown nói...

Link m88 mới nhất khi bị chặn. Cập nhật liên tục những link vao 12bet mới nhất tại Việt Nam. Cách vào m88 mới nhất năm 2015 đảm bảo không chặn. Link vao fun88 nhanh nhất vào được 100%, cung cấp thông tin đầy đủ nhất về M88. Cá độ bóng đá và game casino online.

Unknown nói...

Dear thầy.Www.chuyengiacoffee.blogspot.com

Unknown nói...

Bài viết của bạn hay và có ích, nội dung hay, cảm ơn bạn đã chia sẻ
Biến tần Mitsubishi

crystal nói...

Bài viết của bạn hay nội dung hữu ích, cảm ơn bạn đã chia sẻ
BÌNH SỮA COMOTOMO

Phuong nói...

cám ơn bạn đã chia sẽ bài viết này

thiết kế website tại Phan Thiết

Phuong nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
samcovina nói...

Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết
BÀN NÂNG CƠ KHÍ | CẦU DẪN XE NÂNG | BÀN NÂNG THỦY LỰC | CONTAINER FLOORING PLYWOOD | XE NANG HANG

Unknown nói...

bảng tên inox

Unknown nói...

Cùng ban bè choi game bài online cùng tại baimoc.com, càng dông càng vui
danh bai online
phom không gioi han
bai tien len
sân choi game bài so 1 VN
diem tin hài moi ngày
tin tuc giai trí cap nhat hàng ngày moi nhat sao viet hàn,...

vuvanthe nói...

Rất cảm ơn về bài viết của bạn, bài viết rất hay và ý nghĩa.
Nếu có các nhu cầu về thiết kế, thi công các sản phẩm nội thất như: bàn ghế sofa, giường tủ, thi công trọn gói có thể liên hệ bên Mozza mình nhé. Click vào đây để xem chi tiết nhé các bạn:
sofa da cao cấp
sofa nỉ đẹp
sofa văng đẹp
sofa góc đẹp
sofa đơn đẹp
hãy liên hệ cho mình nhé. Cảm ơn !
_______________________________________________
SIÊU THỊ GHẾ SOFA MOZZA
Địa chỉ: 66 - Tương Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 093 628 3333 - 04 6674 9999

Unknown nói...

Cám ơn bài viết rất hay và ý nghĩa.
Xem boi
Xem tu vi 2017 cho 12 con giap chuan xac
coi boi nam 2017
Tu vi 2017 chi tiet

Unknown nói...

Cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ. Mời các bạn xem thêm vòng tay đá phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi tại đây nhé:
đá phong thủy
vòng đá mắt hổ
vòng đá mã não

Hoàng Quyên nói...

Invite you see : tu vi 12 cung hoang dao same same : cung hoang dao
We webiste we are : xem boi

Bóng đá 24h nói...

There is no failing. There is either winning or learning. The only way you fail lich thi dau u20 the gioi
.... is if you don't try. Be brave enough to fail and you will always succeed.

Nặc danh nói...

Xem xo so binh thuan

Unknown nói...

Chơi đánh bài sam loc online đổi thưởng hấp dẫn trên Mộc Quán

Unknown nói...

Hi, thanks for your post. I will follow your blog regulary
bxh today - bang xep hang bóng đá mới nhất

Unknown nói...

thanks blog đã chia sẻ bài viết

thiết kế bao bì sản phẩm

Lee Young nói...

cảm ơn b đã chia sẻ
giun quế
phan trun que
phan huu co

maylanh24h nói...

Đại lý phân phối máy bơm bán lẻ bằng giá sỉ - maybomnuochcm.vn
Giá máy bơm Pentax | Giá máy bơm Wilo | Giá máy bơm APP | Giá máy bơm Walrus | Giá máy bơm Ebara | Giá máy bơm Tsurumi | Giá máy bơm Ircem | Giá máy bơm Lepono | Giá máy bơm Panasonic

Đức Chu nói...

cảm ơn ad đã chia sẻ, nếu a/c có quan tâm về nuôi trùn quế và phân trùn, dịch trùn có thể liên hệ bên e bao chất lượng và bao giá toàn miền bắc
cách nuôi giun quế
giun quế
phan trun que

www.m88co.com nói...

sex cunt dick boobs boob breast breasts milf milfs butt tits ass boobies titties penis slut whore prostitute cum fuck pussy clit booty porn pron nude nudist nudity busty cameltoe upskirt camel toe peepshow bitch

BachNx nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
BachNx nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

1. Tại sao nên lựa chọn Thế Giới Đá Phong THủy- Chúng tôi cam kết chỉ cung cấp đá tự nhiên. Chúng tôi không bán đá nhân tạo, bột đá ép … không có giá trị nhiều về năng lượng phong thủy.- Thế Giới Đá Phong THủy cam đoan mỗi sản phẩm bán ra đều nói đúng chủng loại đá và cam kết chất lượng. Nếu sau khi mua các bạn kiểm tra và phát hiện cửa hàng nói sai sự thật, chúng tôi sẽ nhận lại sản phẩm và bồi hoàn tiền, chịu các phí tổn liên quan (chuyển phát, chuyển khoản, đi lại ...)Tư vấn vòng tay đá phong thủy theo mệnh nhẹ nhàng và chi tiết nhất 2019 - Những hình ảnh trên website đều là ảnh chụp thật của sản phẩm. Chúng tôi luôn nỗ lực để trải nghiệm mua sắm Online của bạn là chính xác và an toàn nhất.- Khách hàng được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Dù bạn không lựa chọn sản phẩm của chúng tôi, cũng đừng ngại liên lạc để chúng tôi giải đáp những thắc mắc giúp bạn.- Chúng tôi không chỉ là người kinh doanh, mà đồng thời cũng là người bạn, giúp các bạn có sự lựa chọn đúng đắn nhất khi đến với Đá.Vòng tay đá phong thủy , Vật phẩm phong thủy theo mệnh

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans nói...

Như các bạn đã biết, ngày nay nhu cầu dịch thuật hồ sơ là rất thiết thực. Giải “Top 3 Thương hiệu dịch thuật uy tín nhất năm 2019” là một chương trình có ý nghĩa thiết thực, Công ty dịch thuật miền trung, một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch thuật chuyên ngành đã vinh dự được tôn vinh. Hệ thống thương hiệu và các Công ty dịch thuật con trực thuộc: dịch thuật hà tĩnh - dịch thuật miền trung tại 100 Trần Hưng Đạo, Hà Tĩnh là địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh và các khu vực lân cận ; dịch thuật tiếng ý tại sài gòn địa chỉ 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1 TP HCM, dịch thuật đông hà, quảng trị : địa số 449 Quang Trung, TP đông hà là nhà cung ứng dịch vụ dịch thuật uy tín hàng đầu tại Quảng Trị; Công ty dịch thuật Viettrans và dịc vụ hoa binh translation: dịch vụ dịch thuật tại hậu giang cho người nước ngoài có nhu cầu, giao diện tiếng Anh dễ sử dụng; dịch thuật tiếng indonesia tại sài gòn: nhà cung ứng dịch vụ dịch vụ dịch thuật phiên dịch hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh; dịch thuật phan thiết, bình thuận : Địa chỉ 123 Lê Trọng Tấn, TP phan thiết chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch thuật đa ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại Bình Thuận; dịch thuật tại bắc ninh 43 Điện Biên Phủ, TP bắc ninh chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật đa chuyên ngành tại Bắc Ninh; Công ty dịch thuật Hà Nội MIDtrans chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tại cao lãnh, đồng tháp : địa chỉ 261 Bùi Văn Hòa, TP Cao Lãnh là nhà cung ứng dịch vụ biên dịch, phiên dịch chuyên nghiệp tại địa bàn Đồng Tháp. Ngoài ra, Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ biên dịch và phiên dịch, dịch thuật công chứng chất lượng cao hơn 50 ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung, Pháp, Đức, Nga, .vv... Dịch thuật MIDtrans tự hào với đội ngũ lãnh đạo với niềm đam mê, khát khao vươn tầm cao trong lĩnh vực dịch thuật, đội ngũ nhân sự cống hiến và luôn sẵn sàng cháy hết mình. Chúng tôi phục vụ từ sự tậm tâm và cố gắng từ trái tim những người dịch giả dịch thuật các chuyên ngành hẹp như dược (bao gồm bệnh lý), xây dựng (kiến trúc), hóa chất, ngân hàng, tài chính, kế toán. Các dự án đã triển khai của chúng tôi đều được Khách hàng đánh giá cao và đạt được sự tín nhiệm về chất lượng biên phiên dịch. Đó là kết quả của một hệ thống quản lý chất lượng dịch thuật chuyên nghiệp, những tâm huyết và kinh nghiệm của đội ngũ biên dịch viên dịch thuật tiếng nhật của chúng tôi. email: info@dichthuatmientrung.com.vn . Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp địa chỉ mua khoai deo quảng bình tại bắc kạn . Gọi ngay 0947.688.883 để có giá tốt nhất.

Người theo dõi