08/09/2009

Dầu khí Việt Nam xây dựng nhà máy nhiên liệu sinh học lớn nhất miền TrungCAYLUONG THUC Tin vui cho ngành sắn Việt Nam, ngày 6 tháng 9 2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bắt đầu xây dựng nhà máy nhiên liệu sinh học thứ hai cho miền Trung tại tỉnh Quảng Ngãi. Nhà máy này có tổng vốn xây dựng là 80 triệu đô la Mỹ (56 triêu Euro), sử dụng sắn làm nguyên liệu, dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau 18 tháng, với công suất 100.000 m³ ethanol mỗi năm.(Ảnh QNĐT -Sáng 6/9, tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức khởi công và phát động thi đua xây dựng Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học tại Dung Quất.Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bấm nút phát lệnh khởi công nhà máy).

Đây là nhà máy lớn thứ hai trong cụm ba nhà máy nhiên liệu sinh học đang được xây dựng tại Việt Nam mà chi phí xây dựng của mỗi nhà máy là 80 triệu đô la Mỹ. Nhà máy đầu tiên trong số này đã được xây dựng ở phía Bắc tại tỉnh Phú Thọ và sẽ đi vào hoạt động từ tháng Mười Hai năm 2010. Nhà máy thứ ba sẽ nằm ở phía Nam tại tỉnh Bình Phước và sẽ khởi công vào tháng ba năm tới để hoàn thành vào cuối năm 2011.

Dự án này là một phần của chương trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, mà theo theo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị về lộ trình thay thế 5% nhu cầu dầu mỏ của vùng Đông Nam Á là nhằm mục đích sản xuất 250.000 tấn ethanol và dầu thực vật vào năm 2015, và hơn 1,5 triệu tấn /năm vào năm 2025 Mặc dù mục tiêu này còn khiêm tốn những đã thể hiện bước đi đúng hướng theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc của Việt Nam về nhiên liệu hóa thạch. Dự án cũng sẽ góp phần hướng tới việc xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Các nhà máy nhiên liệu sinh học và công ty cổ phần hóa dầu (PVB) sẽ mua sắn của nông dân địa phương ngang với giá sắn thu mua của những khách hàng nước ngoài

Khởi công nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học lớn nhất miền Trung
80 triệu USD xây dựng nhà máy nhiên liệu sinh học
Khai thác cây nhiên liệu sinh học chịu hạn để tăng thu nhập cho các nông hộ ở Việt Nam

PETROVIETNAM BUILDS SECOND BIOETHANOL PLANT

CAYLUONGTHUC to fowlow up Biofuels International, 7 September 2009. State-owned Vietnam Oil and Gas Company (Petrovietnam) has started construction on a second bioethanol plant in the central province of Ouang Ngai.The $80 million plant (€56 million), which will use cassava as feedstock, is expected to open in 18 months with annual capacity of 100,000m³.

The project is the second of three planned biofuel plants in Vietnam, each costing $80 million (€56 million), the first of which is already under construction in the northern province of Phu Tho, and due to open in December 2010. The third plant will be located in the southern province of Binh Phuoc, and construction will begin in March next year, and is due to be completed at the end of 2011.

The project is part of a biofuel development programme, which, according to Prime Minister Nguyen Tan Dung, aims to produce 250,000 tonnes of ethanol and vegetable oil by 2015, and more than 1.5 million tons per year by 2025, meeting 5% of Southeast Asia’s petroleum demand. Albeit a modest target, the project is a step in the right direction towards reducing Vietnam’s dependence on fossil fuels. The project will also contribute towards reducing local poverty, as the investors, Bio-Petroleum and Petrochemical Joint Stock Company (PVB), will buy cassava from local farmers at prices equivalent to those available abroad.

Không có nhận xét nào:

Lưu trữ

Dạy và học trực tuyến cây lúaCÂY LƯƠNG THỰC. Mời các bạn tham gia lớp học trực tuyến Ngân hàng kiến thức trồng lúa (Vietnamese Rice Knowledge Bank) Trang tin điện tử về cây lúa của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Để tiết kiệm thời gian cho người học, chúng tôi đã tích hợp vào những trang FOOD CROPS, FOODCROPS.VN (Mời bạn bấm vào đây hoặc vào đây để đọc)

CÂY LÚA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TÍN CHỈ
(Biên soạn : TS. Hoàng Kim, 5 bài 1 tín chỉ )

I. Vị trí kinh tế của cây lúa
1.1 Vai trò của lúa gạo trên thế giới và Việt Nam
1.2 Thành phần dinh dưỡng và giá trị kinh tế của lúa gạo
1.3 Phân loại, nguồn gốc,vùng phân bố, lịch sử phát triển
1.4 Sản xuất, tiêu thụ lúa gạo trên thế giới và Việt Nam

II. Sinh học cây lúa
2.1 Đặc điểm thực vật học của cây lúa
(rễ, thân, lá, hoa, bông, hạt)
2.2 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa
(nẩy mầm,/ mạ, đẻ nhánh, phát triển đốt thân, /
làm đòng, trổ bông, /làm hạt)
2.3 Đặc điểm sinh lý của ruộng lúa năng suất cao
2.3.1 Năng suất tối đa và dạng hình cây lúa lý tưởng
2.3.2 Quang hợp hô hấp, chế độ nước và mật độ trồng
2.3.3 Nhu cầu và dinh dưỡng khoáng của cây lúa
2.3.4.Những thiệt hại trên ruộng lúa nhiệt đới

III Khí hậu và đất lúa
3.1 Khí hậu: Ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa, nguồn nước
3.2. Đất lúa Việt Nam vùng phân bố và tính chất đất cơ bản
3.3 Những vùng trồng lúa và các vụ lúa chính ở Việt Nam
3.4 Quản lý dinh dưỡng cho lúa theo vùng đặc thù
3.5 Biểu hiện cây lúa thiếu chất dinh dưỡng và bị ngộ độc

IV Giống lúa và công nghệ sản xuất giống
4.1 Các giống lúa tốt phổ biến ở Việt Nam
4.2. Đặc điểm sinh lý và di truyền của cây lúa
4.3 Tiêu chuẩn ngành về khảo nghiệm DUS và VCU giống lúa
4.4 Quy trình công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai

V. Kỹ thuật canh tác lúa
5.1 Mười biện pháp kỹ thuật chủ yếu canh tác lúa
5.2 Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa thuần
5.3 Quy trình kỹ thuật nhân dòng bố mẹ lúa lai.
5.4 Việt GAP lúa khái niệm, ý nghĩa và quy trình

Xem tiếp tại http://fooccrops.vn/

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA
(Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuất)

Cây lúa và sự phát triển
1. Tổng quan về cây lúa
2. Các thời kỳ và giai đoạn phát triển của cây lúa
3. Sự khác nhau giữa các giai đoạn phát triển của cây lúa
4. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa
5. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: Thời kỳ mạ
6. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: Thời kỳ đẻ nhánh
7. Thời kỳ sinh trưởng sinh thực của cây lúa
8. Thời kỳ chín

Hạt giống
9. Hạt giống lúa
10. Các bộ phận của hạt giống lúa
11. Quá trình nảy mầm
12. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Nước
13. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Không khí
14. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Nhiệt độ
15. Vì sao phải ủ hạt giống
16. Vì sao phải chọn hạt giống tốt

Sự phát triển của cây mạ
17. Nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho sự phát triển của cây mạ
18. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: độ sâu của nước
19. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: lượng nước
20. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: nhiệt độ
21. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: cường độ ánh sáng
22. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: những chất dinh dưỡng dễ sử dụng
23. Cây mạ tốt có chiều cao cây phát triển đồng đều
24. Cây mạ tốt có bẹ lá ngắn
25. Cây mạ tốt phải không có sâu bệnh
26. Cây mạ tốt phải có nhiều rễ và khối lượng lớn

Cấy lúa
27. Vì sao phải cấy
28. Cấy bao nhiêu dảnh mạ trên một khóm
29. Vì sao phải cấy ở độ sâu thích hợp
30. Xén bớt lá mạ trước khi cấy nên hay không nên

Các bộ phận của cây lúa
31. Lá lúa
32. Thân lúa và sự tạo lóng
33. Rễ lúa
34. Nhánh lúa
35. Những yếu tố ảnh hưởng đến đẻ nhánh
36. Hoa lúa và sự thụ phấn, thụ tinh
37. Bông lúa và các giai đoạn hình thành hạt

Phân bón
38. Phân bón và bón phân cho cây lúa
39. Nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa và vai trò của phân bón
40. Phân bón hữu cơ
41. Phân bón vô cơ
42. Phân đạm và hiệu suất phân đạm
43. Phân đạm và mùa vụ
44. Phân đạm và cách sử dụng để tăng hiệu quả
45. Phân đạm và cách bón đạm để tăng hiệu quả
46. Phân lân và hiệu suất phân lân
47. Phân kali và hiệu suất phân kali

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa
48. Nước và đời sống cây lúa
49. Nhiệt độ và đời sống cây lúa
50. Ánh sáng và đời sống cây lúa
51. Các giai đoạn phát triển và yếu tố cấu thành năng suất

Côn trùng hại lúa
52. Sâu đục thân lúa 2 chấm
53. Sâu đục thân 5 vạch đầu nâu
53 Sâu đục thân 5 vạch đầu đen
55. Sâu đục thân bướm cú mèo
56. Sâu cuốn lá nhỏ
57. Sâu cuốn lá lớn
58. Sâu gai
59. Rầy nâu
60. Rầy lưng trắng
61. Sâu cắn gié
62. Sâu năn
63. Sâu phao
64. Châu chấu
65. Bọ trĩ
66. Bọ xít dài
67. Bọ xít xanh
68. Bọ xít đen

Bệnh hại lúa
69. Bệnh đạo ôn
70. Bệnh khô vằn
71. Bệnh hoa cúc
72. Bệnh vàng lụi
73. Bệnh vàng lún và lùn xoắn lá
74. Bệnh bạc lá
75. Bệnh lúa von
76. Bệnh thối bẹ
77. Bệnh đốm nâu
78. Bệnh cháy bìa lá
79. Bệnh lem lép hạt